Projekty

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Spółdzielnia Socjalna WIGOR - Z WIGOREM w lepsze jutro III

Projekt prowadzimy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu powstanie 10 Klubów Seniora dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu* z Gminy Inowrocław.

* osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Oferujemy zajęcia:

  • integracyjno-aktywizujące
  • aktywizacji ruchowej
  • edukacji zdrowotnej
  • nauki obsługi komputera dla Seniorów

Spotkania odbywać się  będą w świetlicach wiejskich:

Gnojno i Sławęcinek (poniedziałki 9.00-12.00),

Kłopot i Orłowo (wtorki 9.00-12.00),

Łojewo i Góra (środy 9.00-12.00),

Jaksice i Krusza Podlotowa (czwartki 9.00-12.00),

Krusza Duchowna i Tupadły (piątek 9.00-12.00)

Nabór: do 8 lutego 2021

Formularz rekrutacyjny dostępny jest załącznik do niniejszej wiadomości.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 530 486 112

Pierwsze zajęcia już w lutym 2021 r.

 

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
regulamin z załącznikami  
(387 KB / .pdf)
 
Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Z WIGOREM w lepsze jutro II
Z WIGOREM w lepsze jutro
 
Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Z WIGOREM w lepsze jutro II
Z WIGOREM w lepsze jutro