Projekty

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Opieka +
Spółdzielnia Socjalna WIGOR - Opieka +

Spółdzielnia Socjalna WIGOR realizuje w okresie od grudnia 2020 do listopada 2021 usługi pilotażowego wdrożenia modelu usług społecznych w zakresie Opieka+.  Model realizowany jest w ramach projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele w zakresie użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

W projekcie bierze udział 35 mieszkańców Gminy Inowrocław. Usługi Opieka+ świadczone są osobom niepełnosprawnym i w wieku 60+ przez pracowników Spn. S. WIGOR. Pracownicy spółdzielni świadczą usługi opiekuńcze, transportowe, wspierają podopiecznych w codziennych czynnościach, robią zakupy, załatwiają sprawy urzędowe, a także dostarczają posiłki i świadczą usług teleopieki.

 

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
 
Opieka +
Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Z WIGOREM w lepsze jutro II
Z WIGOREM w lepsze jutro
 
Opieka +
Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Z WIGOREM w lepsze jutro II
Z WIGOREM w lepsze jutro