Aktualności

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Poszukujemy Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie
11 lipca 2023 r.
Spółdzielnia Socjalna WIGOR - Poszukujemy Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie pracy w placówce, ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,
 • dbałość o poprawność wydatkowania dotacji na prowadzenie ŚDS,
 • przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania ŚDS.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie, Żalinowo 7,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych
  w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26 lipca 2023 r. drogą mailową na adres: zarzad@wigor.net.pl

Dodatkowe informacje dot. oferty pracy można uzyskać u Wiceprezes Spn.S. WIGOR pod nr tel. 781642947

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
 
rok
liczba pozycji: 82
27 września 2023 r.
Filmoterapia w Bibliotece Miejskiej
25 września 2023 r.
Powitanie Jesieni w Żalinowie
20 września 2023 r.
W zdrowym ciele zdrowy duch
19 września 2023 r.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
15 września 2023 r.
XI Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych w Kobylnikach
12 września 2023 r.
XVII Wędkarskie Zawody Spławikowe w Barcinie
11 września 2023 r.
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Żalinowie
8 września 2023 r.
Zajęcia w pracowni kulinarnej
6 września 2023 r.
Święto Ziemniaka w Żalinowie
6 września 2023 r.
Twoja twarz brzmi znajomo
 
rok
liczba pozycji: 82
27 września 2023 r.
Filmoterapia w Bibliotece Miejskiej
25 września 2023 r.
Powitanie Jesieni w Żalinowie
20 września 2023 r.
W zdrowym ciele zdrowy duch
19 września 2023 r.
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
15 września 2023 r.
XI Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych w Kobylnikach
12 września 2023 r.
XVII Wędkarskie Zawody Spławikowe w Barcinie
11 września 2023 r.
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Żalinowie
8 września 2023 r.
Zajęcia w pracowni kulinarnej
6 września 2023 r.
Święto Ziemniaka w Żalinowie
6 września 2023 r.
Twoja twarz brzmi znajomo