SDS

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie jest ukierunkowana na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających oraz na integrację uczestników ze społecznością lokalną, poprzez różnego rodzaju formy aktywizacji.

Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym a także osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują zaburzenia zwłaszcza neurologiczne, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynie uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób będących uczestnikami Domu typu A, B i C, w tym osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

ŚDS obejmuje swoimi świadczeniami 15 mieszkańców Gminy Inowrocław. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z czego przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami w 3 pracowniach.

 

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie

Żalinowo 7

88-101 Żalinowo

Kontakt z nami:

Tel.: 796-018-660

e-mail: sds@wigor.net.pl